עיזבון

למאמרים נוספים:

הסכם ממון

אתם חיים ביחד כבר תקופה, אתם מאוהבים, אתם מתכננים או חושבים על חתונה או חיים משותפים והמחשבה שחלילה תתגרשו בעתיד

להמשך קריאה »

גישור

אחת מהדרכים לישוב סכסוכים בתוך המשפחה, הן בין בני זוג והן בין יורשים הינה הליך של גישור. הליך הגישור הינו

להמשך קריאה »

מרגע פטירתו של אדם ועד לחלוקת רכושו באמצעות צו ירושה / צו קיום צוואה / הסכם חלוקת עיזבון  – כל רכושו מכונה "עיזבון".

מרגע הפטירה לא ניתן יותר לבצע פעולות בעיזבון ועל היורשים להמתין לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה אשר יאפשר להם לפעול בעיזבון.

ישנם מנגנונים המאפשרים המשך התנהלות בנכסי העיזבון גם לאחר הפטירה ובניהם ייפוי כוח בלתי חוזר בקשר לזכויות במקרקעין, קביעת סעיף אריכות ימים בחשבונות הבנק ומנגנון של זכויות חתימה ביחס למניות בחברות.

לעיתים עולה הצורך במינוי מנהל עיזבון זמני אשר ינהל את נכסי העיזבון עד לקבלת צו הירושה / קיום הצוואה ועד לחלוקת העיזבון ליורשים. בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם לנסיבות ולצורך.

ישנם מקרים שבהם היקף העיזבון או מורכבותו מצדיקים מינוי מנהל עיזבון קבוע בין היתר לצורך כינוס נכסי העיזבון וחובותיו וחלוקת העיזבון ליורשיו.

ירושה על פי דין

כשאדם נפטר והוא לא השאיר אחריו צוואה- עיזבונו יחולק על פי דין, כלומר על פי הוראות חוק הירושה.

חוק הירושה קובע פרנטלות שהם למעשה מעגלי הירושה ובכל פרנטלה נמנים סוג אחר של יורשים – בן / בת זוג , ילדים וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם והורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

חוק הירושה קובע את החלק של כל אחד מהיורשים בעיזבון.

על מנת שהיורשים על פי דין יקבלו את חלקם בעיזבון יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במחוז בו נפטר המנוח.

ירושה על פי צוואה

כשאדם נפטר והוא משאיר אחריו צוואה – על היורשים לפעול על פי צוואתו ולחלק את העיזבון על פי ההנחיות הכתובות בצוואה.

כל אדם שמעוניין לפעול על פי צוואה צריך להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה לקבלת צו קיום צוואה.

לבקשה לצו קיום צוואה יש לצרף מסמכים ובין היתר את הצוואה המקורית, תעודת פטירה והודעות ליורשים.

משהוגשה בקשה לצו קיום צוואה, ישנה זכות לכל המעוניין בדבר להגיש התנגדות לקיומה ולטעון טענות כנגד כשורתה של הצוואה.

הליכי התנגדות

כשאדם נפטר והוא מותיר אחריו צוואה שמוגשת לרשם לענייני ירושה לצורך קיום, קמה זכות לכל המעוניין להגיש התנגדות לצוואה.

הזמן להגשת התנגדות הוא קצוב וקצר ולכן יש למהר לנקוט בהליך משפטי.

התנגדות לצוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הצוואה לקיום ועליה לכלול עילות התנגדות. העילות הקלאסיות הינן היעדר כשירות, השפעה בלתי הוגנת ונטילת חלק בעריכת הצוואה.

ישנן עילות נוספות להתנגדות לצוואה וביניהן פגמים צורניים ומהותיים בצוואה. לכל עילה או פגם בצוואה ישנה משמעות מקיפה ומרחיקת לכת על אופן ניהולו של ההליך המשפטי. לעיתים, פגם בצוואה עלול להעביר את הנטל מהמתנגד לצוואה למבקש לקיימה.

ניתן להגיש התנגדות גם לבקשה לצו ירושה וזאת בעילה שהתגלתה צוואה בכל אחת מהצורות הקבועות בחוק.

דילוג לתוכן