Uncategorized

חלוקת זכויות פנסיוניות וסוציאליות בעת הגירושין

כמה מילים חשובות על חלוקת רכוש וחלוקות זכויות פנסיוניות וסוציאליות בעת גירושין במהלך החיים המשותפים בני הזוג צוברים לא רק נכסי נדל"ן או כספים בחשבונות הבנק אלא גם זכויות ששוות כסף – זכויות פנסיוניות וסוציאליות. כל עוד לא חתמתם על הסכם ממון שקובע אחרת – זכויותיכם הפנסיוניות והסוציאליות ניתנות לחלוקה על פי חוק יחסי ממון […]

חלוקת זכויות פנסיוניות וסוציאליות בעת הגירושין Read More »

התנגדות לצוואה

"החיים הם לא לחכות שהסערה תחלוף, אלא ללמוד לרקוד בגשם" (טוני רובינס) התנגדות לצוואה קרוב משפחה שלכם נפטר ואתם מופתעים שאינכם מופיעים בצוואה – יש מה לעשות! במקרה זה, עולות השאלות…. מתי ניתן להתנגד לצוואה? מתי צוואה שנחתמה בטלה? ישנם מספר מקרים שבהם ניתן לתקוף את הצוואה – •           כאשר יש חשש שהמצווה לא היה

התנגדות לצוואה Read More »

הסכם ממון

אתם חיים ביחד כבר תקופה, אתם מאוהבים, אתם מתכננים או חושבים על חתונה או חיים משותפים והמחשבה שחלילה תתגרשו בעתיד אפילו לא עוברת לכם בראש. ההפך, אתם כבר מתכננים חתונה, ילדים, רוקמים עתיד משותף וחולמים חלומות יחד. המחשבה לערוך הסכם ממון אולי עברה לכם בראש, אבל מיד קברתם אותה. אתם אומרים לעצמכם – מה כבר

הסכם ממון Read More »

עסקאות מקרקעין – מכירה ורכישה

עסקאות מקרקעין, למכירה או לרכישה של דירות או נכסים אחרים  הן לא רק חתימה על הסכם מכר / רכישה, הן הרבה מעבר לכך. הסכם המכר צריך להיות ברור, מדויק, מקצועי ולהגן על האינטרסים של כל אחד מהצדדים לעסקה. הסכם המכר צריך לצפות פני עתיד, לקפל בתוכו את הייחודיות של כל עסקה ועסקה וכל נכס ונכס

עסקאות מקרקעין – מכירה ורכישה Read More »

גישור

אחת מהדרכים לישוב סכסוכים בתוך המשפחה, הן בין בני זוג והן בין יורשים הינה הליך של גישור. הליך הגישור הינו הליך בו נוקטים הצדדים מרצונם החופשי, בו הם בוחרים במגשר ניטרלי שיסייע להם לגשר על הפערים ביניהם, לפתור את המחלוקות ביניהם ולהגיע לפתרון הסכמי ללא ניהול הליך משפטי בביהמ"ש. הליך הגישור הינו הליך דיסקרטי ועו"ד

גישור Read More »

הליך הגירושין בביה"ד הרבני

בני זוג יהודים המבקשים לסיים את נישואיהם חייבים לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני לצורך אישור הגירושין, סידור הגט וקבלת תעודת גירושין. לבית הדין הרבני אפשר להגיע בהסכמה לצורך אישור הגירושין וסידור הגט וזאת לאחר שבני הזוג הגיעו להסכם גירושין כולל, הסדירו את כל העניינים הנלווים לגירושין וביניהם חלוקת זמני שהות, מזונות וחלוקת רכוש. ניתן

הליך הגירושין בביה"ד הרבני Read More »

עיזבון

מרגע פטירתו של אדם ועד לחלוקת רכושו באמצעות צו ירושה / צו קיום צוואה / הסכם חלוקת עיזבון  – כל רכושו מכונה "עיזבון". מרגע הפטירה לא ניתן יותר לבצע פעולות בעיזבון ועל היורשים להמתין לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה אשר יאפשר להם לפעול בעיזבון. ישנם מנגנונים המאפשרים המשך התנהלות בנכסי העיזבון גם לאחר

עיזבון Read More »

אחריות הורית וזמני שהות

כל הליך גירושין של בני זוג שיש להם ילדים מחייב באופן אוטומטי התמודדות עם סוגיות הקשורות בילדים – החל ממקום מגוריהם של הילדים, משך הזמן שישהו הילדים עם כל הורה וכלה בהחלטות הנוגעות לבריאותם וחינוכם של הילדים וכן החלטות יום יומיות נוספות. החלטות בנוגע לילדים יכולות להתקבל באופן משותף ובהסכמה או בסיועו של ביהמ"ש באמצעות

אחריות הורית וזמני שהות Read More »

חלוקת רכוש

במהלך חיי הנישואין צוברים בני הזוג רכוש משותף, דירת מגורים, רכבים, זכויות סוציאליות ופנסיוניות ולעיתים גם רכוש נוסף כמו נכסי מקרקעין, מניות בחברות, מוניטין ועוד. לעיתים לבני הזוג ישנם נכסים אישיים אשר נצברו טרום הנישואין או נכסים שהתקבלו במהלך הנישואין, אולם אלו מוחרגים על פי החוק כמו ירושות ומתנות ואינם נחשבים לרכוש משותף. את הרכוש

חלוקת רכוש Read More »

סוגי צוואות

חוק הירושה קובע כיצד אדם רשאי לחלק את רכושו לאחר מותו. החוק קובע כי ירושה יכולה להיעשות על פי הדין  או על פי צוואה כשהחוק קובע את סוגי הצוואות האפשריות. צוואה בכתב יד – הינה צוואה שנכתבת בכתב ידו של המנוח, ועליה לכלול תאריך וחתימה של המנוח. כל הצוואה כולה חייבת להיכתב בכתב ידו של

סוגי צוואות Read More »

דילוג לתוכן